BẢN ĐỒ CÁC ĐỊA ĐIỂM THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
TẠI CỤM THI SỐ 20 TỈNH THÁI NGUYÊN