Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Đình Ngọc

Giảng viên - Tiến sĩ

Phòng 201 - A4 - Khoa Quốc Tế

(+84) 984 076 555

ngocnd@tnut.edu.vn

Phùng Thị Thu Hà

Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

0914.668.738 - 0868.970.656

thuha@tnut.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/2