Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Phạm Hồng Quang

Giáo Sư - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

phamhongquang@tnu.edu.vn

Hoàng Văn Hùng

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

+(84)203.859.299

hoangvanhung@tnu.edu.vn

Trần Viết Khanh

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

khanhtv@tnu.edu.vn

Nguyễn Hữu Công

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

conghn@tnu.edu.vn

Trần Thanh Vân

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

0912.282.816

tranthanhvan@tnu.edu.vn

Nguyễn Xuân Trường

Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên

0914765087

nguyenxuantruong@tnu.edu.vn

Mai Anh Khoa

Giảng viên chính - TS

Tân Thịnh - Thái Nguyên

0968.533.888

khoa.mai@tnu.edu.vn

Nguyễn Thanh Hà

Phó Giáo Sư - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

0913073591

hant@tnu.edu.vn

Hà Xuân Linh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

0914584886

haxuanlinh@tnu.edu.vn

Triệu Quang Việt

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0919893150

vietvt376@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0