Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Triệu Quang Việt

Giảng viên chính - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0919893150

vietvt376@tnu.edu.vn

Nguyễn Thu Giang

Tiến sĩ

Khoa tiếng Trung, trường Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên

0983393028

nguyenthugiang.sfl@tnu.edu.vn

Vi Thị Hoa

Thạc sĩ

Khoa tiếng Trung Quốc - Trường Ngoại ngữ

0976923888

vihoa.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thiết

Thạc sĩ

Số 08, tổ 9, P.Quang Trung, TPTN

0989954569

nguyenthiet.sfl@tnu.edu.vn

Dương Minh Phượng

Giảng viên - Thạc sĩ

BM Khoa học Cơ bản - Khoa Ngoại ngữ

0983753410/0868958568

duongminhphuong.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Bộ môn tiếng Trung -Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

0975944252

dothuhien.sfl@tnu.edu.vn

Lê Thị Thanh Thủy

ThS KH ngành TT - TV - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0972489256

lethanhthuy.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Sao

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0976549828

phamsao.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Quỳnh Anh

Thạc sĩ

Phòng Tổng hợp, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0912891268

nguyenquynhanh.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Hồng Thái

Thạc sĩ

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0943253119

phamthihongthai.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 21/171