Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Hữu Công

Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Đại học Thái Nguyên

conghn@tnu.edu.vn

Trương Hữu Dũng

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0912.221.821

thdung@tnu.edu.vn

Đoàn Đức Hải

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên

0913.089.612

haidd@tnu.edu.vn

Dương Thị Kim Thu

Thạc sỹ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0399.873.569

duongkimthu@tnu.edu.vn

Phùng Đức Hoàn

0912.580.335

phungduchoan@tnu.edu.vn

Ngô Thị Vân

Cử nhân

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0983.222.612

van.nt@tnu.edu.vn

Bùi Thị Thu Trí

Thạc sĩ

Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

0961.555.098

buitri.dec@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

Tổ 4, phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên

0935.003.202

nguyengiangdttx@tnu.edu.vn

Nguyễn Việt Dũng

Tiến sĩ

Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Việt Nam

0915644857

vietdung7981@gmail.com

Đỗ Tiến Vượng

Tiến sĩ

Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải

0983.140.238

dtvuong189@gmail.com

Chưa đăng nhập: 101/189