Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Cao Duy Trinh

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Trường ĐH Khoa học

trinhcd@tnus.edu.vn

Trịnh Đình Khá

Giảng Viên - Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh - Khoa Công nghệ Sinh học - Trường ĐH Khoa học - ĐHTN

0983034876

khatd@tnus.edu.vn

Trịnh Phú

Thạc sĩ

Bộ môn Tin học - Khoa Toán tin - Trường ĐH Khoa học - ĐHTN

0975090666

phutm@tnus.edu.vn

Nguyễn Quỳnh

Thạc sỹ

phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

0366161988

quynhnh@tnus.edu.vn

Nguyễn Thị Thảo

giảng viên - Thạc sỹ

Trường Đại học Khoa học

0976133949

thaont@tnus.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/5