Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Văn Bình

Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

0968301066

nguyenvanbinh@tntec.edu.vn

Nguyễn Thị Lê Thảo

Thạc Sỹ

Tổ 17 phường Thịnh Đán- TPTN

0979258396

lethao2303@gmail.com

Bùi Thị Hương

Thạc sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

0978019284

buihuong206@gmail.com

Nguyễn Xuân Thế

Thạc sĩ

Tổ 17 phường Thịnh Đán-TP Thái Nguyên

0988098504

Xuanthe210@gmail.com

Vũ Nguyên Hải

0977886166

vuhai1009@gmail.com

La Ngọc Tùng

0986469054

latung@tntec.edu.vn

Trần Xuân Tứ

0982861018

Tranxuantu@tntec.edu.vn

Phạm Đình Tiệp

Thạc sĩ

Phan Đình Phùng - TP. Thái Nguyên

0834174567

phamdinhtiep.tec@gmail.com

Võ Thị Ngọc

0912451971

vongoccdktkt@gmail.com

Lã Đỗ Khánh Linh

Thạc sĩ

TP. Thái Nguyên

0982459148

Linhcdktkt@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 36/67