Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Văn Bình

Phó giáo sư, Giảng viên cao cấp - Tiến sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

0968301066

nguyenvanbinh@tntec.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/2