Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Đặng Phi Trường

GVC - Tiến sĩ

0947170685

phitruong1706@gmail.com

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thạc sỹ

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế &Quản trị kinh doanh - ĐHTN

0912700339

tuebaphuongthuy@gmail.com

Nguyễn Quang Huy

Thạc sĩ

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN

0983995035

nguyenquanghuy@tueba.edu.vn

Âu Thị Diệu Linh

Thạc sĩ

Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Quản lý luật Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN

0386.684.456

dieulinh2710@gmail.com

Đỗ Đình Long

0912547767

dolong@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/5