Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nông Thị Dung

Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh Tế & QTKD

0835753990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

La Quí Dương

thạc sĩ

0913470686

laquiduong@tueba.edu.vn

Phạm Thị Thanh Mai

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

0912804979

maiptt@tueba.edu.vn

Trần Công Nghiệp

GVC - ThS

Thành phố Thái Nguyên

0912967494

trancongnghiep@tueba.edu.vn

Nguyễn Vân Anh

0916427916

vananhqtkdtn@tueba.edu.vn

Nguyễn Đắc Dũng

0913066900

nguyendacdung@tueba.edu.vn

Mai Thị Duyên

0984274472

vpkqtkd@tueba.edu.vn

Ngô Thị Hương Giang

Tiến sĩ

0915215959

ngogiangqtkd@tueba.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp - Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế & QTKD - ĐHTN

0978.406.608

thuhaqtkd.vn@gmail.com

Bùi Như Hiển

0985033568

buinhuhien@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 9/22