Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thanh Hà

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Di động: 0913073591

Email: hant@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo Sư

Địa chỉ: Đại học Thái Nguyên

Website: http://nguyenthanhha.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà                                              Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1970                                  Nơi sinh: Võ nhai - Bắc thái

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chánh Văn phòng ĐHTN

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Cơ quan ĐHTN

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 26 – Phường Hoàng Văn Thụ – Thành phố Thái nguyên                              

E-mail: hant@tnu.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:

- Hệ đào tạo: Chính quy dài hạn                   Thời gian đào tạo: 10/1989 đến  03/1994

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên

Ngành học:    Điện khí hoá xí nghiệp       

Nước đào tạo: Việt nam                                          Năm tốt nghiệp: 1994

- Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                      Năm tốt nghiệp: 2006

Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật đo điện  Năm cấp bằng: 1998, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật đo điện  Năm cấp bằng: 2003, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  1.  

Nghiên cứu, phân tích các đặc trưng thống kê của tín hiệu ngẫu nhiên nhiều chiều bằng phương pháp thích nghi

2004

Cấp Bộ

B2000-01-46

Chủ nhiệm

  1.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Cơ sở thông tin số

2005

Cấp trường

Chủ nhiệm

  1.  

Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và tự động báo động thông qua mạng điện thoại

 

2006-2008

 

Cấp Bộ

B2006-TN02-06

 

Chủ nhiệm

  1.  

Đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy môn học: “Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số” (60 tiết)

2007

Cấp trường PPGD 2007-04

Chủ nhiệm

  1.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Xử lý tín hiệu số

2007

Cấp trường

Chủ nhiệm

  1.  

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học “Xử lý tín hiệu số”

2009

Cấp ĐHTN

Chủ nhiệm

  1.  

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực PLC (Power Line Communication)

2009-2013

Cấp Bộ trọng điểm

B2009-TD02-09

Chủ nhiệm

  1.  

Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quảng bá công tác tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên

2015 -2018

Cấp ĐHTN

Chủ nhiệm

  1.  

Xây dựng hệ thống trợ giúp giao tiếp và sinh hoạt cho người khuyết tật thông qua sóng điện não

2017-2019

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Xác định hàm tương quan và mật độ phổ của QTNN phức bằng thuật toán thích nghi

1998

Tạp chí khoa học công nghệ 4 trường Đại học kỹ thuật, (16), tr 6-8,19.

2

Trường ngẫu nhiên và các đặc trưng thống kê của nó

1999

Tập báo cáo tại hội thảo khoa học Đo lường-Điều khiển –DDK-99, tr 60-63.

3

Trường ngẫu nhiên và các đặc trưng thống kê của nó

2000

Tập báo cáo tại hội nghị tự động hoá toàn quốc lần thứ 4 -VICA 4, tr 149-151.

4

Tính hàm tương quan của trường ngẫu nhiên bằng phương pháp thích nghi

2001

Tập báo cáo tại Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường Việt nam toàn quốc lần thứ 3, tr 392-397

5

Phân tích tương quan trường ngẫu nhiên bằng thuật toán thích nghi

2002

Tập báo cáo tại hội nghị tự động hoá toàn quốc lần thứ 5 -VICA 5, tr 72-77.

6

Phân tích tương quan trường ngẫu nhiên bằng thuật toán thích nghi

2005

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên  Tập 2(36); số 4; tr 57-60

7

A Robust Wavelet-base Text-independent Speaker Indentification

2007

International Conference on computationnal Interlligence and Multimedia Applications 2007, Volume I -Tr 219-223

8

Phân tích giao tiếp giữa tổng đài với thuê bao để truyền tín hiệu điều khiển

2007

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên Tập 2(44); số 4; tr 91-96

9

Hệ thống báo cháy thông qua mạng điện thoại

2009

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên Tập (52); số 4; tr 38-40

10

Giải pháp nâng cao chất lượng truyền động của hệ thống cẩu tháp

2009

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên Tập (55); số 7; tr 81-86

11

Thiết kế và nâng cao chất lượng hệ thống tự động khống chế nồng độ khí thải (CO) trong môi trường

2009

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên Tập (59); số 11; tr 37-41

12

Ứng dụng kỹ thuật điều chế OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) cho truyền thông trên đường dây điện lực hạ thế

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên Tập (66); số 4; tr 52-57

13

Nghiên cứu hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực

2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH KT,  Tập (77); số 77; tr 83-88

14

Xây dựng hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế AMR-PLC,

2012

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên tập 95, số 7 (2012), tr 129-136

15

Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA

2012

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên tập 99, số 11 (2012), tr 91-96

16

Thiết kế hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế

2012

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, đặc san (2012), tr 132-137

17

Kết hợp mô hình MVC và công nghệ GIS quảng bá hình ảnh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên trên bản đồ Google Maps

2015

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên 7 (2015), tr 179-183.

18

Mô hình tối ưu hóa sử dụng đồng thời nhiều dạng năng lượng cho khu vực đô thị

2017

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên 166 (06) (2017), tr 133-138

19

Mạng năng lượng và sự phát triển trong tương lai, 

2018

Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên 181 (05) (2018), tr 217-224.

20

Buiding a brain wave system for patient supports,

2019

International Journal of Engineering anh Applied Sciences (IJEAS), ISN 2394-3661, Volume-6, Issue-11, November 2019

21

Design of Brainwave Controlled Electrical Wheelchair Using Wavelet Transform and Neural Network

2019

IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), 21(06), pp.60-69, November 2019

2. Các giáo trình, sách tham khảo

(chủ biên 01 giáo trình, tham gia 01 sách chuyên khảo, chủ biên 01 sách tham khảo)

TT

Tên giáo trình, sách chuyên khảo

Chủ biên hoặc tham gia

Năm xuất bản/phát hành

1

Giáo trình: Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số, (NXB Khoa học và Kỹ thuật)

Chủ biên

2009

2

Sách chuyên khảo: Kỹ thuật đo đếm điện năng, (NXB Đại học Thái Nguyên)

Tham gia

2013

3

Sách tham khảo: “GIS và công nghệ quảng bá thông tin”, (NXB Đại học Thái Nguyên)

Chủ biên

2017

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại